Łąki Kwietne

Wykonanie łąki – jednokrotna uprawa glebogryzarką separacyjną i wysiew (materiał siewny w cenie)

# Usługa Cena Od Cena Do Jedn.
1 Wykonanie łąki poniżej 500 m² 28,00 zł 33,60 zł /m²
2 Wykonanie łąki od 500 do 1.000 m² 26,00 zł 31,20 zł /m²
3 Wykonanie łąki od 1.000 do 3.000 m² 21,00 zł 25,20 zł /m²
4 Wykonanie łąki od 3.000 do 5.000 m² 17,00 zł 20,40 zł /m²
5 Wykonanie łąki od  5.000 m² do 10.000 m² 13,00 zł 15,60 zł /m²

Usługi dodatkowe

# Usługa Cena Od Cena Do Jedn.
1 Zrywanie mechaniczne darni 8,90 zł 10,60 zł /m²
2 II uprawa glebogryzarką po 4-6 tygodniach 50% ceny jedn. wykonania I uprawy /m²
3 Pielenie ręczne     2,50 zł 3,00 /m²
4 Roczna pielęgnacja łąki wycena indywidualna
5 Odtworzenie łąki jednorocznej 60 % ceny wykonania
6 Podsiew łąki wieloletniej 40/45% ceny wykonania
7 Wapnowanie łąki 1,90 zł 2,28 zł /m²
8 Koszenie łąki ze zbiorem siana 3,00 zł 3,60 zł /m²
9 Koszenie łąki bez zbioru siana 1,50 zł 1,80 zł /m²
10 Badanie gleby 350,00 zł /m²
11 Tabliczka informacyjna 40 × 30 cm PVC bezpłatny
12 Tabliczka informacyjna premium 40 × 40 cm 600,00 zł /m²
13 Tablica informacyjna premium 100 × 50 cm 2 280,00 zł /m²
14 Konsultacje telefoniczne/mailowe bezpłatne
15 Wycena materiału siewnego/wykonania łąki bezpłatne

Podane ceny są cenami netto:
Ceny skalkulowano dla terenów ww i zazwyczaj mieszczą się w granicach ustalonych w cenniku.
W przypadku terenów większych ceny ustalamy indywidualnie
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji ogrodu/ inwestycji, uwarunkowań terenowych, wielkości i zakresu prowadzonych prac.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.