Łąki Kwietne

Wykonanie łąki – jednokrotna uprawa glebogryzarką separacyjną i wysiew (materiał siewny w cenie)

# Usługa Cena Od Cena Do Jedn.
1 Wykonanie łąki poniżej 500 m² 21,50 zł /m²
2 Wykonanie łąki od 500 do 1.000 m² 18,00 zł /m²
3 Wykonanie łąki od 1.000 do 3.000 m² 13,50 zł /m²
4 Wykonanie łąki od 3.000 do 5.000 m² 10,50 zł /m²
5 Wykonanie łąki powyżej 5.000 m² 3,50 zł 10,50 zł /m²

Usługi dodatkowe

# Usługa Cena Od Cena Do Jedn.
1 Zrywanie i wywóz darniny 10 cm 7,00 zł /m²
2 Powtórna uprawa glebogryzarką po 4-6 tygodniach 3,50 zł /m²
3 Pielenie ręczne     2,00 zł /m²
4 Roczna pielęgnacja łąki 30% ceny wykonania
5 Odtworzenie łąki jednorocznej 60 % ceny wykonania
6 Podsiew łąki wieloletniej 40% ceny wykonania
7 Wapnowanie łąki 1,50 zł /m²
8 Koszenie łąki ze zbiorem siana 2,50 zł /m²
9 Koszenie łąki bez zbioru siana 1,00 zł /m²
10 Badanie gleby 300,00 zł /m²
11 Tabliczka informacyjna 40 × 30 cm PVC bezpłatny
12 Tabliczka informacyjna premium 40 × 40 cm 400,00 zł /m²
13 Tablica informacyjna premium 100 × 50 cm 1 500,00 zł /m²
14 Konsultacje telefoniczne/mailowe bezpłatne
15 Wycena materiału siewnego/wykonania łąki bezpłatne

Podane ceny są cenami netto:
Ceny skalkulowano dla terenów o pow. od 100 do 2000m2 i zazwyczaj mieszczą się w granicach ustalonych w cenniku.
W przypadku terenów większych ceny ustalamy indywidualnie
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji ogrodu, uwarunkowań terenowych, wielkości i zakresu prowadzonych prac.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.